Pierwsza wizyta to wizyta informacyjna czas trwania ok. 60 minut. Podczas spotkania, wspólnie z Pacjentem, opracowywane są założenia indywidualnego programu, jego czas trwania oraz przeprowadzany jest wywiad medyczno-żywieniowy. Pytania zadawane przez dietetyka mają na celu: poznanie stanu zdrowia pacjenta, nawyków i upodobań żywieniowych, trybu życia oraz celów i oczekiwań. Przeprowadzane jest również badanie na analizatorze składu masy ciała, oraz omawiane są jego wyniki.